Φόρτωση...

Αρθρα / Νεα / Blog.

Σχολιασμός απόφασης ΔΕυρΕ 17.3.2016 (υπόθ. 695/15 PPU) Υπόθεση Shiraz Baig Mirza k. / Bevndorls s llampolgrsgi Hivatal

Ζητήματα σχετικά με τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας και προώθησης αιτούντα προς ασφαλή τρίτη χώρα.