Φόρτωση...

Αρθρα / Νεα / Blog.

Προϋποθέσεις περί αλληλέγγυας ευθύνης για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών

Προσδιορίστηκαν εκ νέου οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες θεμελιώνεται η προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή των ασφαλιστικών οφειλών νομικών προσώπων από τους κατά νόμο συνυπόχρεους υπευθύνους αυτών